חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון אתר

תנאי השימוש באתר נטוראלייזר

 • התקנון הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 • אתר נטוראלייזר, מופעל מנוהל ע”י חברת נטורא פלוס לייזר בע”מ (להלן: “הנהלת האתר”) למטרת פרסום ושיווק של שירותים ו\או מוצרים בתחום הסרת שיער, טיפולי אנטי אייג’ינג, ואסתטיקה רפואית.
  בגלישתך ו\או בשימושך ו\או בביצוע פעולות באתר, מאשר ומצהיר כל העושה כן (להלן: “הגולש”) כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו\או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חברת נטורא פלוס לייזר בע”מ ו\או מי מטעמה ו\או מעובדיה ו\או ספקיה ו\או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.
  תוכן האתר (להלן: “תוכן האתר” ו\או “תכני האתר”) הינו כל המידע מכל סוג ובכל צורה ואופן המופיעים באתר – לרבות טקסט, אנימציה, תמונה, קוד האתר, עיצוב וגרפיקה.

 

 1. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

 2. האתר נועד להיות אתר אינפורמטיבי ו\או שיווקי ו\או לסייע להרחיב מידע בתחומי הסרת שיער, טיפולי אנטי אייג’ינג ואסתטיקה רפואית וקוסמטיקה מתקדמת. תכני האתר נועדו להתייחסות כללית בלבד, ואינם מהווים, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה רפואית ו\או חוות דעת רפואית ו\או תחליף להתייעצות עם מומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות הקליניקה ובאופן אישי.
  הגולש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל זכות ו\או טענה ו\או תביעה כלפי הנהלת האתר וכי כל שימוש שיעשה באתר לרבות הסתמכות כלשהי על תכני האתר, יהיה על אחראיותו המלאה והבלעדית בלבד.

 3. תוכן האתר בנושאי התאמה לטיפולים אינו מהווה ייעוץ רפואי ו\או חוות דעת רפואית ו\או תחליף להתייעצות עם מומחה. לקבלת קודם וכתנאי לקבלת טיפול כלשהו על הגולש לעבור בדיקת התאמה לקבלת הטיפול אצל רופא מטעם הקליניקה.
  במונח “טיפול” הכוונה לכל טיפול המוצע באתר ו\או בקליניקה בחלקי הגוף השונים.
  הנהלת האתר פועלת על מנת לספק את המידע בצורה נכונה ומדויקת. יחד עם זאת, ייתכנו טעויות באתר.
  בעצם הגלישה באתר, מצהיר הגולש כי לא תהינה לו טענות כלשהן כנגד הנהלת האתר בגין טעויות ו\או מידע שגוי ו\או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר בכל צורה שהיא ו\או כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

 4. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של הגולש ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש.

 5. מעת לעת נטוראלייזר עורכת מבצעים, הטבות וכיוצ”ב (להלן: “המבצע”) המפורסמים באתר ו\או באמצעים אחרים ונוספים. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להספיק מכל עת, מכל סיבה שהיא, עפ”י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו\או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו\או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי הגולש ו\או המשתתף ו\או הזוכה במבצע צהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע ו\או הפסקתו ו\או סיומו.

 6. כל זכויות היוצרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר וזה וכל זכויות מכל סוג שהוא הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בכותרות, בדומיין שלו, בקישורים, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, קודי המחשב ו\או כל חומר אחר הכלול בו – שייכות להנהלת האתר בלבד!
  למען הסר ספק מובהר, כי השימשו באתר אינו מקנה לגולש בו זכות כלשהי. הגולש אינו ראשי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו\או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי בתוכן האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר.

 7. הנהלת האתר ו\או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר ע”י הגולש. הגולש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות כל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש באתר. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו לא תהיה לו כל טענה כלפי הנהלת האתר בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר באופן מלא או חלקי וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה להנהלת האתר ו\או למי מטעמה כל שליטה על כך. הגולש מסכים ומצהיר בזה כי הנהלת האתר ו\או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.

 8. הגולש מסכים ומצהיר, כי ייתכנו שיבושים ו\או תקלות ו\או שינויים באתר עקב נסיבות חיצוניות שאינן תלויות בהנהלת האתר.

  כמו כן, הגולש נותן הסכמתו לכך שמפעילת האתר תהה רשאית לנקוט בכל פעולה באתר, גם אם פעולה זו עלולה לגרום לקשיים טכנולוגיים ו\או לחסום ו\או לעכב את הגלישה באתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת ו\או מבטיחה לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם או העדרן תקלות טכניות באתר ו\או במערכות המחשוב של המפעיל.
  ולכן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו\או הורדת האתר לאלתר או בצורה זמנית.

 9. גולש האתר מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאי ומטרות האתר. הגולש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה ו\או פגיעה באתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר – בין אם במישרין ו\או בעקיפין – באמצעות כל מכשיר או אמצעי תקשרות.
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות פיצוי כספי כזה או אחר בגין הפרת תנאי זה, וכל האמור עפ”י שיקולה הבלעדי של הנהלת החברה ו\או מטעמה.

 10. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

 11. עם מסירת פרטי הגולש לאתר, מסכים בזאת המשתמש כי הנהלת האתר ו\או מי מטעמה או בהרשאתה, תהיה רשאית לפנות לגולש, בין באמצעות דוא”ל, טלפון ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות שירותים ו\או מוצרים ו\או מבצעים ו\או פעילויות של האתר וכל מידע אחר בו סבור האתר כי הגולש יימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר.

  במקרה של רישום ללא הרשאה, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה: naturalaser.il@gmail.com והנהלת האתר תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה של האתר.
  בנוסף, הגולש מאשר בזה להנהלת האתר להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
  הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו\או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.

 12. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז, ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי של הגולש וניתוח תנועת הגולש, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן השהייה באתר.
  במידה והגולש מעוניין להימנע מקבצים אלו, הדבר יתפאשר באמצעות הגדרת חסימת עוגיות ו\או מחיקתם במחשב הגולש ועל ידו בכל עת.

 13. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הגולש הרשום באתר ו/או מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר.
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע המתקבל על הגולש לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע לצריכה. כמו כן, לשמור עותק ו\או גיבוי של המידע לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 14. סריקת רובוטים של האתר ותכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש.
  חל איסור מוחלט על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר למטרה אחרת.

 15. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט בחיפה בלבד.


לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: Naturalaser.il@gmail.com.

הנהלת האתר תעשה את מירב המאמצים להשיב לכל פנייה ושאלה.

בואו נדבר

אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה